Indicacions per Comprar - Como Comprar

Ompliu el FORMULARI indicant la Referència del llibre o article i us enviarem un correu amb l'import total en funció de la tramesa que desitgeu, així com les indicacions corresponents.

Rellenar el FORMULARIO indicando la Referencia del libro o artículo y te enviaremos un correo con el importe total, en función del tipo de envío que hayas elegido, así como las indicaciones correspondientes.


El Pagament es pot efectuar per Transferència Bancària o PayPal

El Pago se puede efectuar por Transferencia Bancaria o Pay Pal

Tarifes - Tarifas

Tarifes orientatives per l'enviament de comandes, a afegir al preu del llibre

Tarifas orientativas para el envio de pedidos, a añadir al precio del libro.

Les despeses de tramesa per CORREU POSTAL poden oscil·lar entre 2€ i 6€ a la Península, depenent del pes total del paquet. Temps d'arribada de 5 a 10 dies.
Per MISSATGERIA fins a 4 Kg. 8,00€ Temps d'arribada entre 24 i 48 hores (laborables), a partir del moment de la tramesa.
Balears, Canàries i enviaments a l'estranger consultar específicament.
Si desitjes pagar contrareembols les despeses tenen un recàrreg mínim de 4,00€, a afegir a la tramesa i al preu del llibre.

Los gastos de envío por CORREO POSTAL pueden oscilar entre 2€ y 6€ para la Península, dependiendo del peso total del paquete. Tiempo de llegada entre 24 y 48 horas (laborables)
Por MENSAJERIA hasta 4 Kg. 8,00€. Tiempo de llegada entre 24 y 48 horas (laborables), a partir del momento del envío.
Baleares, Canarias y envíos al extranjero consultar específicamente.
Si deseas pagar contrareembolso, los gastos tienen un recargo mínimo de 4,00€ a añadir al envío y al precio del libro