Indicacions per Comprar - Como Comprar

Ompliu el FORMULARI indicant la Referència del llibre o article i us enviarem un correu amb l'import total en funció de la tramesa que desitgeu, així com les indicacions corresponents.

Rellenar el FORMULARIO indicando la Referencia del libro o artículo y te enviaremos un correo con el importe total, en función del tipo de envío que hayas elegido, así como las indicaciones correspondientes.


El Pagament es pot efectuar per Transferència Bancària. El pagament per PayPal te un recàrrec del 5% de l'import total a abonar.

El Pago se puede efectuar por Transferencia Bancaria. El pago por PayPal tiene un recargo del 5% del importe total a abonar.

Tarifes - Tarifas

Tarifes orientatives per l'enviament de comandes, a afegir al preu del llibre

Tarifas orientativas para el envio de pedidos, a añadir al precio del libro.

Les despeses de tramesa poden oscil·lar entre 4€ i 6€ a la Península, depenent del pes total del paquet. Temps d'arribada de 5 a 10 dies (laborables)
Per comandes urgents consultar. Temps d'arribada entre 24 i 48 hores (laborables), a partir del moment de la tramesa.
Balears, Canàries i enviaments a l'estranger consultar específicament.

Los gastos de envío pueden oscilar entre 4€ y 6€ para la Península, dependiendo del peso total del paquete. Tiempo de llegada entre 5 y 10 días (laborables)
Para pedidos urgentes consultar. Tiempo de llegada entre 24 y 48 horas (laborables), a partir del momento del envío.
Baleares, Canarias y envíos al extranjero consultar específicamente.